Månadsarkiv: februari 2014

Den gyllene regeln

“Always go to other people’s funerals, otherwise they won’t come to yours…”

Yogi Berra, legendarisk amerikansk basebollspelare

Förutom som framgångsrik idrottsman var Yogi Berra även känd för att han ofta snubblande såväl på orden som logiken och han myntade flera utryck som i USA blivit bevingade. Detta något absurda citat handlar ju i grund och botten om den s.k. ”gyllene regeln”. Det är en grundläggande etisk princip som finns i de flesta religioner och som utrycks på olika sätt, men med samma andemening.

”Gör mot andra som de själv vill bli behandlad”

När jag i olika sammanhang pratat om socialt kapital har jag ofta fått frågan hur det skapas. Det finns några saker som man på samhällsnivå kan sträva emot för att främja ett socialt kapital: att det inte är alltför stora skillnader i ekonomisk standard mellan människor, att det går att göra klassresor i samhället, att de grundläggande förutsättningarna i livet är hyfsat lika, att det inte förekommer korruption samt att välfärdssystemen är generella. Det är t.ex. bättre att barnbidraget ges till alla än att det ska vara behovs- eller inkomstprövat. Socialt kapital skapas också av att människor med olika bakgrund och identiteter möts och här kan samhället bidra till att sådana möten uppstår, t.ex. genom den fysiska stadsplaneringen.

Men socialt kapital skapas framförallt underifrån av människor själva och då är den s.k. ”gyllene regeln” grundläggande! Gör mot andra som du själv vill bli behandlad…

Svenskarna tror att korruptionen ökar

Det har gjorts en EU-kartläggning av korruptionen inom EU. Korruptionen kostar länderna i EU ofattbara 1 000 miljarder kronor varje år. Tänk vad mycket bra saker vi skulle kunna göra med de pengarna! Vi kan dock vara tacksamma för att Sverige tillhör de länder som har minst problem. I en del länder som Grekland, Italien, Spanien, Litauen och Tjeckien tror nästan 100 procent av befolkningen att korruptionen är utbredd.

Men siffrorna oroar ändå för Sveriges del. 44 procent av svenskarna tror att korruptionen är utbredd, vilket är betydligt högre än i Danmark med 20 procent och Finland med 29 procent. Norge är inte med i studien men jag kan tänka mig att deras siffra är något liknande. Dessutom hävdar hela 18 procent av svenskarna att de känner någon som har mutats.

Att tro att korruptionen är utbredd är inte samma sak som att den faktiskt är det. Men om många människor under en längre tid tror att korruption är vanligt förekommande, så ökar risken att fler faktiskt agerar korrupt. Så denna rapport är lite illavarslande.

EU-kartläggning av korruptionen

Computer says no

Förtroendet och tilliten till personer som är i makthavande ställning är oerhört viktigt för det sociala kapitalet. Viktigast är naturligtvis att man känner sig rättvist behandlad av rättsväsendet och polisen, men det har också betydelse hur man uppfattar kontakterna med t.ex. banken, myndigheter och inte minst inom sjukvården.

Här följer en instruktionsfilm i ämnet hämtat från komediserien ”Little Britain”!

Följ länken