Tips på artiklar

Här kommer jag länka till artiklar som handlar om tillit och socialt kapital.


 

Elitens trixande hotar den mellanmänskliga tilliten

Statsvetaren Bo Rothstein förklarar varför det är så viktigt att motarbeta korruption. Debattartikel i Dagens Nyheter.


Det vi inte ännu funnit ord för

Om svenska modellen, statsindividualism, polarisering och oro för att tilliten minskar i Sverige. Krönika i Svenska Dagbladet av journalisten och författaren Lars Åberg

Ju mer vi kallar dem troll desto fler blir de

Krönika av Josefin Utas (Mp), kommunpolitiker i Sollentuna samt utredare. Kloka tankar om åsiktspolariseringen i Sverige!


Mänsklighetens gnagande ångest

David Brooks, amerikansk konservativ politisk kommentator (dock en ovanligt klok sådan), förklarar varför så många amerikaner kan tänka sig rösta på Donald Trump och vad man borde göra istället. Ett stärkt socialt kapital – färre starka män, men en starkare sammanhållning och mer kollektivt handlande är lösningen.